Pirmo reizi pasniegta Pieaugušo izglītības balva

http://www.muzizglitiba.lv

Mūžizglītības nedēļas Latvijā ietvaros pirmo reizi pasniegta Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības balva, kuru saņēma pārstāvji no Daugavpils, Dobeles un Jēkabpils rajona.

„Izglītošanās mūža garumā ļauj attīstīt un pilnveidot cilvēka personību. Tā palīdz redzēt tālāk, plānot gudrāk un sasniegt vairāk. Iespējas Latvijā iegūt un papildināt zināšanas visa mūža garumā ir – to nodrošina gan valsts, gan pašvaldības, gan privātais sektors, plašais formālo un neformālo izglītības organizāciju tīkls, kā arī – pašmāju un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts,” konferencē „Mūžizglītība – personības izaugsmei un valsts attīstībai” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, sakot paldies visiem, kuri nemitīgi paplašina un pilnveido mūžizglītības piedāvātās iespējas. Ministre aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju izmantot dažādās izglītošanās iespējas, lai pilnveidotu sevi, savas iemaņas un kopīgi sekmētu valsts izaugsmi.

Nominācijā „Par vadītās visaktīvākās pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes darbu 2007.gadā” balvu saņēma Daugavpils pašvaldības Pieaugušo izglītības centra direktore Silvija Kucina. Nominācijā „Par vadītās iestādes ilggadēju darbu pieaugušo izglītības jomā” balva pasniegta Dobeles rajona Pieaugušo izglītības un informācijas centra direktorei Brigitai Tivčai, bet nominācijā „Par vadītās pašvaldības sniegto vislielāko atbalstu uz vienu iedzīvotāju pieaugušo izglītībā 2007.gadā” balvu saņēma Jēkabpils rajona Viesītes pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs.

1994.gada aprīlī izveidots Latvijā pirmais – Dobeles rajona Pieaugošo izglītības un informācijas centrs, un visus šos gadus centru vadījusi Brigita Tivča. „Esmu ļoti gandarīta par saņemto balvu, jo morālais atbalsts un pateikts paldies ir ļoti, ļoti svarīgs. Iepriecina, ka pēdējos gados Izglītības un zinātnes ministrija pieaugušo izglītības nozarei sniedz aizvien lielāku atbalstu, svarīgs ir vietējās pašvaldības atbalsts, iespēja iesaistīties dažādos projektos. Tikai tad, ja visas mūžizglītības procesā iesaistītās puses izprot šā darba lielo nozīmi, varam sasniegt izvirzītos mērķus,” pēc balvas saņemšanas teica B.Tivča.

Mūžizglītības popularizēšanai un attīstībai Latvijā, tajā skaitā – vakar notikušās konferences rīkošanai, IZM izturējusi konkursu un saņēmusi Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu – grantu „Nacionālo mūžizglītības stratēģiju izveide un ieviešana – Izglītība un apmācība 2010”. Izmantojot šo atbalstu, šobrīd tiek veidota mājaslapa www.muzizglitiba.lv, klajā ir laisti informatīvie materiāli par mūžizglītību, izveidota īsfilma, kas informē par mūžizglītības iespējām Latvijā.