Pakalpojumi

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” piedāvā arī savus pakalpojumus – uzzināt par Jūsu iespējām piesaistīt finansējumu NVO vai uzņēmuma attīstībai, apmācībām, infrastruktūras pilnveidei vai kāda sabiedriski nozīmīga projekta īstenošanai. Tas nozīmē arī palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu īstenošanā, sabiedrisko attiecību pakalpojumus, pētījumus, apmācības projektu vadībā un sabiedriskajās attiecībās.

Mēs varam kļūt par ilgstošu sadarbības partneri ikvienas Jūsu idejas īstenošanā!

Mūsu piedāvātie pakalpojumi:

  • Projektu izstrāde un konsultācijas: vietēja un starptautiska mēroga projektu izstrādes – sākot no idejas un ieteikumiem piemērotu finanšu avotu atlasē, līdz pabeigtai projekta pieteikuma izstrādei. Piedāvā nodrošināt arī projektu vadības pakalpojumus, kā arī apmācības projektu vadībā; tiek sniegtas konsultācijas par Latvijas valsts finansējuma, Eiropas Savienības programmu un citus fondu finansējumu piesaistīšanu, ka arī partneru piesaistīšanu.
    Apmācību un darbinieku kvalifikācijas celšanas projekti; sabiedrības integrācijas projekti; pilsoniskās sabiedrības attīstības projekti; projekti uzņēmējdarbības attīstībai, reģionālās attīstības projekti, ES un cita finansējuma piesaistes iespēju audits; attīstības sadarbības projekti.
  • Izglītojošu un apmācību pasākumu organizēšana un vadīšana, sadarbības veicināšana, pētījumu veikšana: sadarbība, apmācības, pētījumi un konsultācijas, t.sk. NVO un citām institūcijām, organizācijām, uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Ir sadarbības partneri NVS valstīs, ES valstīs.
  • Sabiedrisko attiecību veidošana: informatīvo materiālu izstrāde, apmācības sabiedriskajās attiecībās, konferenču, semināru, forumu u.c. pasākumu organizēšana un vadīšana, komunikāciju programmu stratēģiskā plānošana, projektu īstenošana.
  • Informatīvo un mācību materiālu izstrāde, konsultācijas, izdošana: izglītojošu, informatīvu un mācību materiālu – uzskates līdzekļu, rokasgrāmatu, CD, darba burtnīcu, bukletu, rošūru u.c. materiālu izstrāde, izdošana.