Biedribas „Izglitibas un inovaciju attistibas centrs” (IIAC) zimols

Filozofija

Ābols simboliski ir mūsu intuitīvā tiekšanās pēc harmonijas un saskaņas savstarpējo attiecību jomās. Tā apliecina nepieciešamību pēc līdzjūtības un sapratnes, savu gara radinieku meklējumi. Ābola un ābeles enerģētiku apliecina dziļi sēklas kodolā slēpto radošo iespējamību.

Pužļa elementi, kas veido ābola formu ir atgādinājums par to, ka veselumu veido detaļas, kas katra atsevišķi ir īpaši nozīmīga un papildinoša kopējā veseluma kontekstā.

Krāsas

Logotipā ietvertie krāsu elementi simbolizē cenšanos iet, meklēt, uzzināt, saprast, risināt, veidot, sadarboties, darīt, radīt, vienot.

Sarkanā krāsa simbolizē drosmi, cīņu un uzvaru. Tās devīze ir – nekad neapstāties! Šī krāsa iedvesmo un dod spēku turpināt aizsākto darbu. Šīs krāsas pozitīvais aspekts – līderība, neatlaidība, cīņa par savām tiesībām, dinamiskums, atzinība, atdzimšana, pateicība.
Zaļā krāsa simbolizē mieru un harmoniju, liecinā arī par personības attīstību. Tā simbolizē atdzimšanu, atjaunošanos, jaunību un izaugsmi. Zaļā krāsa simbolizē harmoniju un līdzsvaru, tās ietekmē vieglāk veidot savstarpēju izpratni un saprašanos. Zaļā krāsa vienmēr meklē sadarbību un saskarsmes punktus.
Šī krāsa rada mierīgu un draudzīgu atmosfēru, veicina komunikāciju, mazina spriedzi un vedina cilvēkus uz draudzīgām un konstruktīvām sarunām.

Forma

Logo – ābols – telpiskā un apaļā forma ir mūsdienīga un dinamiska, to veido pužļa elementi, kas kalpo par modernu akcentu.

Aicinām izmantot zemāk esošos biedrības „IIAC” logotipus publikācijās

LOGO (krasains): *.JPG *.GIF *.PNG

LOGO (melnbalts): *.JPG *.GIF *.PNG