Izdevumi vieglajā valodā

Brošūra vieglajā valodā „Subsidētā darba vieta invalīdiem-bezdarbniekiem” ir domāta  darba meklētājiem – invalīdiem-bezdarbniekiem un to atbalsta personām, kā arī visiem tiem, kuriem ir grūtības saprast sarežģītus un apjomīgus tekstus, kuros tiek lietots daudz profesionālu un juridisku terminu, svešvārdu.  Brošūrā ir apkopota informācija par subsidētajām darba vietām, kas iegūta no Nodarbinātības valsts aģentūras un Labklājības ministrijas informācijas resursiem. Informācijas izklāsts brošūrā ir viegli uztverams, informācija nav pārblīvēta, taču pietiekama, lai pašos pamatos saprastu, kas ir un ko darba meklētājiem var piedāvāt subsidētās darba vietas.

Brošūra