Projekta „Tavu iespēju „ABC”” latviešu valodas un vēstures kursi mazākumtautību iedzīvotājiem, nepilsoņiem.

Images