Par biedrību

Biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” uzsāka savu darbību 2008. gadā.
Biedrības nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir „IIAC”.

Biedrības galvenie mērķi ir palīdzēt cilvēkiem atrast nepieciešamo informāciju par to,

  • kur var papildināt savas zināšanas, piemēram, mācīties kursos, semināros;
  • kur var atrast vajadzīgo mācību literatūru – mācību grāmatas, bukletus, mācību materiālus internetā;
  • kur var atrast cilvēkus, kas var konsultēt – sniegt padomus par mācīšanās iespējām.

Biedrība piedāvā:

  • dažādus izglītojošus un apmācību pasākumus (kursus, seminārus), sadarbojas un veic pētījumus;
  • konsultē un izstrādā projektus;
  • organizē un vada konferences, seminārus, forumus u.c.;
  • izstrādā un izdod izglītojošus, informatīvus un mācību materiālus – uzskates līdzekļus, rokasgrāmatas, CD, darba burtnīcas, bukletus, brošūras u.c.