Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts
EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org
Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.lv

Aptauja par jauniešu starpkultūru avīzēm

Projekta „Tavu iespēju „ABC”” ietvaros tiks izdoti četri jauniešu starpkultūru avīžu numuri divās valodās (latviešu un krievu), kuros tiks apskatīti visdažādākie ar integrāciju saistītie jautājumi: pausti dažādu tautību jauniešu viedokļi par integrāciju, veidotas intervijas par aktuālām tēmām sabiedrībā u.c. Aktīvākie jaunieši, kas piedalīsies avīžu veidošanā, saņems izaugsmes sertifikātus. Lai noskaidrotu jauniešu vajadzības un viedokļus par avīžu saturu, lūdzam atbildēt uz sekojošiem jautājumiem!

Aptaujas lapa