Par biedrību

Biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” (Biedrības nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir „IIAC”) uzsāka savu darbību 2008. gadā.

Šo vietni uztur Latvijas kazino salīdzinājums. Dodieties tur, lai apskatītu visus karstākos online kazino Latvijā. Vietne satur daudz aktuālas informācijas par azartspēlēm, kazino spēlēm un dažādiem bonusiem.

Biedrības galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem; veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai; sekmēt mūžizglītības attīstību.

Biedrības galvenie darbības virzieni:

    Biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” (Biedrības nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir „IIAC”) uzsāka savu darbību 2008. gadā.

  • Izglītojošu un apmācību pasākumu organizēšana un vadīšana, sadarbības veicināšana, pētījumu veikšana: sadarbība, apmācības, pētījumi un konsultācijas, t.sk. NVO un citām institūcijām, organizācijām, uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Ir sadarbības partneri NVS valstīs, ES valstīs.
  • Projektu izstrāde un konsultācijas: vietēja un starptautiska mēroga projektu izstrādes – sākot no idejas un ieteikumiem piemērotu finanšu avotu atlasē, līdz pabeigtai projekta pieteikuma izstrādei.
  • Sabiedrisko attiecību veidošana: informatīvo materiālu izstrāde, apmācības sabiedriskajās attiecībās, konferenču, semināru, forumu u.c. pasākumu organizēšana un vadīšana, komunikāciju programmu stratēģiskā plānošana, projektu īstenošana.
  • Informatīvo un mācību materiālu izstrāde, konsultācijas, izdošana: izglītojošu, informatīvu un mācību materiālu – uzskates līdzekļu, rokasgrāmatu, CD, darba burtnīcu, bukletu, rošūru u.c. materiālu izstrāde, izdošana.